Prawo międzynarodowe publiczne

International public law

2018L

Kod przedmiotu2721S1-PMP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaJ. Białocerkiewicz, 2007r., "Prawo Międzynarodowe Publiczne. Zarys wykładu", wyd. UMK, L. Antonowicz, 2006r., "Podręcznik prawa międzynarodowego", wyd. Lexis Nexis.
Literatura uzupełniająca
Uwagi