Publiczne prawo gospodarcze

2019Z

Kod przedmiotu2721S1-PPG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaZ. Snażyk, A. Szafrański, "Publiczne prawo gospodarcze", wyd. Beck, Warszawa 2013; K. Miaskowska-Daszkiewicz, R.M. Pal, "Publiczne prawo gospodarcze", Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca
Uwagi