Prawo pracy i prawo urzędnicze

2019Z

Kod przedmiotu2721S1-PPiPU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Florek, Prawo pracy, Warszawa, 2017 2) J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi