Praktyka

Pratice

2018L

Kod przedmiotu2721S1-PRAKT
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, brak-, brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi