Prawa człowieka

Human rights

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-PRAWCZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, "Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki", Wyd. Toruń, 2010 2) J. Sozański , "Prawa człowieka w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony", wyd. Warszawa-Poznań, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi