Prawo karne

Criminal law

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-PRAWOK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Gardocki, Prawo karne, wyd. Beck, 2015 2) A. Marek, Prawo karne, wyd. Beck, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi