Proseminarium

Seminar

2018L

Kod przedmiotu2721S1-PROS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bereźnicki Franciszek, "Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia", , Oficyna Wydawnicza Impuls., 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi