Proseminarium

Seminar

2018L

Kod przedmiotu2721S1-PROS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaBereźnicki Franciszek, 2012r., "Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia", wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls.
Literatura uzupełniająca
Uwagi