Prawo rzymskie publiczne

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-PRP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z historii i wiedzy o społeczeństwie
Opis ćwiczeńAnaliza źródeł dotycząca treści wykładowych - na podstawie literatury, jak też tłumaczonych źródeł pochodzących z prawa rzymskiego (definiowanie pojęć prawo publiczne i prywatne oraz kompetencji urzędników na podstawie analizy Digestów), samorządność rzymska w Tabula Heracleensis - analiza źródeł, obyczaje i społeczeństwo i jej wpływ na prawo (praca z tekstem).
Opis wykładówOrganizacja państwa rzymskiego w okresie królewskim 1. Początki państwa rzymskiego 2. Pierwotna organizacja wspólnoty rzymskiej i jej zmiany w okresie królestwa II. Organizacja państwa rzymskiego w okresie republiki 1. Początki republiki 2. Struktura społeczna i sytuacja ekonomiczna 3. Źródła prawa 4. Polityczna organizacja państwa (zgromadzenia, senat, urzędnicy republikańscy) 5. Organizacja administracyjna państwa 7. Armia rzymska w okresie Republiki 8. Kryzys republiki rzymskiej III. Organizacja państwa rzymskiego w okresie cesarstwa Wczesne cesarstwo (pryncypat) 1. Tradycje republikańskie pryncypatu 2. Struktura społeczna i sytuacja ekonomiczna 3. Źródła prawa 4. Instytucje polityczne (pozycja prawna princepsa, zgromadzenia ludowe, Senat, urzędnicy republikańscy i cesarscy) 5. Organizacja administracyjna państwa (w tym organizacja wymiaru sprawiedliwości) Późne cesarstwo (dominat) oraz kryzys i upadek Imperium
Cel kształceniaZapoznanie studentów z genezą niektórych urzędów administracji, sposobem kształtowania się administracji, formowaniem samorządów terytorialnych, a także trenowanie umiejętności analizy tekstów i krytycznej analizy rozwiązań rzymskich i współczesnych
Literatura podstawowa1) Sitek B. (red.), Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, UWM, 2011
Literatura uzupełniająca1) Zabłocki Jan, Tarwacka Anna, Prawo rzymskie publiczne, Liber, 2005
Uwagi-