Prawo rzymskie publiczne

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-PRP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z historii i wiedzy o społeczeństwie
Opis ćwiczeńAnaliza źródeł dotycząca treści wykładowych - na podstawie literatury, jak też tłumaczonych źródeł pochodzących z prawa rzymskiego (definiowanie pojęć prawo publiczne i prywatne oraz kompetencji urzędników na podstawie analizy Digestów), samorządność rzymska w Tabula Heracleensis - analiza źródeł, obyczaje i społeczeństwo i jej wpływ na prawo (praca z tekstem).
Opis wykładówOrganizacja państwa rzymskiego w okresie królewskim 1. Początki państwa rzymskiego 2. Pierwotna organizacja wspólnoty rzymskiej i jej zmiany w okresie królestwa II. Organizacja państwa rzymskiego w okresie republiki 1. Początki republiki 2. Struktura społeczna i sytuacja ekonomiczna 3. Źródła prawa 4. Polityczna organizacja państwa (zgromadzenia, senat, urzędnicy republikańscy) 5. Organizacja administracyjna państwa 7. Armia rzymska w okresie Republiki 8. Kryzys republiki rzymskiej III. Organizacja państwa rzymskiego w okresie cesarstwa Wczesne cesarstwo (pryncypat) 1. Tradycje republikańskie pryncypatu 2. Struktura społeczna i sytuacja ekonomiczna 3. Źródła prawa 4. Instytucje polityczne (pozycja prawna princepsa, zgromadzenia ludowe, Senat, urzędnicy republikańscy i cesarscy) 5. Organizacja administracyjna państwa (w tym organizacja wymiaru sprawiedliwości) Późne cesarstwo (dominat) oraz kryzys i upadek Imperium
Cel kształceniaZapoznanie studentów z genezą niektórych urzędów administracji, sposobem kształtowania się administracji, formowaniem samorządów terytorialnych, a także trenowanie umiejętności analizy tekstów i krytycznej analizy rozwiązań rzymskich i współczesnych
Literatura podstawowaJurewicz Aldona, Sajkowski Ryszard, Sitek Bronisław, Szczerbowski Jakub, Świętoń Adam, 2011r., "Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia.", wyd. UWM.
Literatura uzupełniająca1) Zabłocki Jan, Tarwacka Anna, wyd. Liber, Prawo rzymskie publiczne, 2005r., tom
Uwagi-