Prawo wykroczeń

Violations law

2018L

Kod przedmiotu2721S1-PRW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaA. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), CH Beck, Warszawa 2012, W. Kotowski, B. Kurzępa, "Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz", wyd. CH Beck, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca
Uwagi