Patologia w administracji

2017L

Kod przedmiotu2721S1-PWA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceHistoria administracji, Etyka urzędnicza
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania organów administracji publicznej.
Opis ćwiczeńFormy objawowe patologii w administracji publicznej. Przejawy patologii struktur organizacyjnych. Korupcja i lobbing w administracji.Etyczne aspekty funkcjonowania administracji. Nieprawidłowości przy naborze (nepotyzm, kumoterstwo, protekcja, faworytyzm). Przejawy mobbingu w organach administracji.Metody zwalczania patologii.
Opis wykładówPojęcie i istota patologii w administracji publicznej.Etiologia patologii w administracji.Pierwotne i wtórne przyczyny patologii. Zjawisko inflacji prawa. Bezprawie legislacyjne. Przegląd wybranych obszarów zagrożeń.Patologie na pograniczu biznesu i polityki. Korupcja i przestępstwa korupcyjne. Strategie przeciwdziałania i zwalczana patologii.
Cel kształceniaOpanowanie wiedzy dotyczącej negatywnych zjawisk występujących w obrębie struktur administracji. znajomość czynników i mechanizmów zjawisk patologicznych, które wpływają negatywnie na efektywność działań administracji.
Literatura podstawowa1) P. Suwaj, , "Konflikt interesów w administracji publicznej", , wyd. WoltersKluwer,, 2009 2) P. Suwaj, D. Kijowski (red.), , "Patologie w administracji publicznej",, wyd. WoltersKluwer,, 2009
Literatura uzupełniająca1) B Kudrycka (red.), "Profesjonalizm w administracji publicznej"., , 2001
Uwagibrak