Prawo zamówień publicznych

2019Z

Kod przedmiotu2721S1-PZP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa, 2016 2) M. Stompel, E. Grabarczuk, Zamówienia publiczne - nowe zasady, Warszawa, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi