Prawo zamówień publicznych

2019Z

Kod przedmiotu2721S1-PZP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaJ. Pieróg, "Prawo zamówień publicznych", wyd. CH Beck, Warszawa 2012; M. Stompel, E. Grabarczuk, "Zamówienia publiczne - nowe zasady", wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Literatura uzupełniająca
Uwagi