Seminarium dyplomowe I: Prawo administracyjne

2019Z

Kod przedmiotu2721S1-SDIPA
Punkty ECTS 7
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Guzewicz, , Abc pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn-Ełk , 2010 2) C. Kalita,, "Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych : poradnik dla studentów", wyd. Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi