Statystyka i demografia

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-SID2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Holzer, "Demografia", PWE, 1999 2) Okólski M., "Demografia", Scholar, 2005 3) Kędelski M., Parandysz J., "Demografia", WAE, Poznań, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi