Statystyka i demografia

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-SID2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Jóźwiak, J.Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE, 1997 2) M.Rószkiewicz, Statystyka.Kurs podstawowy, Warszawa, 2002 3) M.Sobczyk, Statystyka, podstawy teoretyczne, przykłady zadania, Lublin, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi