Statystyka i demografia

2018Z

Kod przedmiotu2721S1-SID2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) SZWED R., 2009r., "Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania", wyd. KUL, 2) OKÓLSKI M., FIHEL A., 2012r., "Demografia", wyd. Scholar.
Literatura uzupełniająca
Uwagi