Technologie informacyjne

Informatics technologies

2017Z

Kod przedmiotu2721S1-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceInformatyka
Wymagania wstępneWiedza o informatyce z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej
Opis ćwiczeńUżytkowanie komputerów i podstawowe pojęcia związane z techniką informacyjną. Usługi w sieciach informatycznych (Internet, poczta elektroniczna, portale i usługi dla urzędnika i społeczeństwa, e-usługi). Zasady pracy w edytorze tekstu, organizacja tekstu i obiektów osadzonych w tekście. Zasady pracy z długim dokumentem – przygotowanie do napisania pracy licencjackiej i magisterskiej. Zasady tworzenia tabel w arkuszu kalkulacyjnym. Odwołania względne i bezwzględne, wpisywanie formuł, funkcje matematyczne. Sposoby prezentacji danych. Zasady tworzenia i wykonanie prezentacji. Podstawowe elementy Microsoft Office Access – tabele, kwerendy, formularze.
Opis wykładówBrak.
Cel kształceniaCelem zajęć jest poznanie przez studentów struktury, narzędzi i usług technologii informacyjnych, przede wszystkim komputera i Internetu. Efektem procesu dydaktycznego będzie zapoznanie studentów z oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji. Ponadto wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań, przygotowanie studentów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym oraz roli urzędnika w zakresie e-usług.
Literatura podstawowaGołaszewski J., 2002r., "Informatyka w zarysie.", wyd. wyd. UWM Olsztyn. Papińska-Kacperek J. , 2008r., "Usługi w sieciach informatycznych", wyd. PWN. McFeries P, 2011r., "Excel 2010 PL, formuły i funkcje", wyd. Helion. Edney A., , 2007r., "PowerPoint 2007 PL", wyd. Helion. Kopertowska M., Sikorski W. , 2006r., "Przetwarzanie tekstu", wyd. PWN Warszawa.
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.