Ustrój samorządu terytorialnego

Local government structure

2018L

Kod przedmiotu2721S1-UST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Izdebski H., "Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi