Ustrój samorządu terytorialnego

Local government structure

2018L

Kod przedmiotu2721S1-UST
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bukowski Z., Jędrzejewski T., Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Dom Organizatora, 2005 2) Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi