Wprowadzenie do prawa kanonicznego

2017L

Kod przedmiotu2721S1-WDPK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznawstwa
Wymagania wstępneZnajomość siatki pojęć z zakresu prawoznawstwa
Opis ćwiczeń1. Podstawowa terminologia z zakresu prawa kanonicznego; 2. Prawodawcy w Kościele Katolickim; 3. Źródła poznania prawa kanonicznego; 4. Struktura Kościoła w Polsce (metropolie, diecezje); 5. Wykonywanie władzy rządzenia w Kościele lokalnym; 6. Kościelne akty administracyjne; 7. Działalność nauczycielska Kościoła.
Opis wykładów1. Prawo kanoniczne – pojęcie i moc wiążąca, 2. Przesłanki przynależności do Kościoła katolickiego, 3. Prawa człowieka chronione prawem kanonicznym, 4. Obowiązki i uprawnienia chrześcijan, obowiązki i uprawnienia świeckich, 5. Prawo o stowarzyszeniach, 6. Struktury najwyższej władzy Kościoła rzymsko-katolickiego.
Cel kształceniaCelem przedmiotu "Wprowadzenie do prawa kanonicznego" jest zapoznanie studenta z podstawową terminologią z zakresu prawa kanonicznego, potrzebną w kontaktach władz świeckich z kościelnymi oraz ze strukturą Kościoła powszechnego oraz Kościoła lokalnego (na przykładzie Kościoła w Polsce). Zadaniem przedmiotu jest przybliżenie studentowi funkcjonowania podstawowych instytucji kościelnych. Student po zakończonych zajęciach powinien posiadać podstawową wiedzę odnośnie wybranych norm zawartych w Księdze I-III Kodeksu Prawa Kanonicznego, potrzebną do kontaktów z obywatelami i jednostkami kościelnymi.
Literatura podstawowa1) T.Pawluk, "Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II", t. 1-2, Olsztyn, 1987
Literatura uzupełniająca
Uwagi-