Wybrane problemy prawa kanonicznego

Selected problems of canon law

2018L

Kod przedmiotu2721S1-WPPK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pawluk T. , 1996r., "Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II", wyd. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, t.3-4.
Literatura uzupełniająca
Uwagi