Wybrane problemy prawa kanonicznego

Selected problems of canon law

2018L

Kod przedmiotu2721S1-WPPK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) T.Pawluk, "Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II", t. 3-4, Olsztyn, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi