Przedmiot specjalizacyjny w języku angielskim

Specialization subject in English

2019L

Kod przedmiotu2421S1-ALS3LpsA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi