Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

2019L

Kod przedmiotu2421S1-ALS3Lspra-KRK
Punkty ECTS 16
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, t. , Wrocław, 2009, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi