Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

2019L

Kod przedmiotu2421S1-ALS3Lspra-KRK
Punkty ECTS 16
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzającenauki o administracji, prawo administracyjne, ustrój samorządu terytorialnego, prawo urzędniczne
Wymagania wstępneOgólna wiedza na temat informacji naukowej, elementarne umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie tekstu) oraz korzystania z zasobów bibliotecznych.
Opis ćwiczeńTreści merytoryczne przedmiotu: 1. rodzaje badań naukowych (wnioskowanie, analizowanie, syntetyzowanie, abstrahowanie, porównywanie, uogólnianie i klasyfikowanie), 2. ustalenie zainteresowań seminarzystów, 3. ustalenie hipotezy badawczej i założeń pracy, 4. ustalenie planu badawczego, 5. kontrola postępów pracy.
Opis wykładówTreści merytoryczne przedmiotu: 1. metody badań naukowych, 2. metody rozumowania prawniczego, 3. problem badawczy, 4. zastosowanie wiedzy teoretycznej i metodologicznej do zrealizowania obranego problemu badawczego.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest: a. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu gromadzenia źródeł naukowymi, b. zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przetwarzania źródeł naukowych, c. zdobycie umiejętności z zakresu analizy rozwiązań problemów pranych, d. umiejętności wykorzystania literatury przedmiotu, orzecznictwa i innych źródeł w celu rozwiązania problemów prawnych, e. uzasadnianie twierdzeń i ich opisywanie. Przygotowanie seminarzystów do egzaminu licencjackiego i ustnej prezentacji pracy licencjackiej.
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi