Seminarium dyplomowe

Diploma Seminar

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-ALS3Zs-KRK
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi