Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Institutions and origins of the European Union law

2018Z

Kod przedmiotu2421S1-IIZPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak.
Wymagania wstępneBrak.
Opis ćwiczeńZagadnienia wprowadzające. Aparat pojęciowy prawa Unii Europejskiej; System źródeł prawa UE. Prawo pierwotne i wtórne UE. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE; Akty prawa wtórnego UE. Analiza porównawcza; System kontroli przestrzegania prawa UE. Wprowadzenie; Instytucja zapytania wstępnego sądu krajowego: pisanie pism procesowych; Instytucja zapytania wstępnego sądu krajowego a sądy polskie. Wybrane przykłady; Kontrola pozasądowa przestrzegania prawa UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Opis wykładówInstytucje i źródła prawa Unii Europejskiej zawiera zagadnienia wstępne, historię integracji europejskiej, instytucje UE, źródła prawa UE, procedury stanowienia prawa wspólnotowego, zagadnienia relacji prawo UE a prawo międzynarodowe i krajowe, sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z formułami instytucjonalno-normatywnymi stanowienia i stosowania prawa UE. Przedstawienie instytucji, zasad i procedur krajowego systemu gwarancji proceduralnych praw podmiotów prawa Unii Europejskiej przebywających lub zarejestrowanych na obszarze prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Poruszane zagadnienia obejmują m.in.: historię integracji europejskiej, instytucje UE, źródła prawa UE, procedury stanowienia prawa wspólnotowego, zagadnienia relacji prawo UE a prawo międzynarodowe i krajowe, sądowy i pozasądowy system ochrony prawnej, zagadnienie polityki zagranicznej UE oraz współpracy sądowej i policyjnej.
Literatura podstawowa1) M. Sitek, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Wydawnictwo WSGE , 2010 2) J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, C. H. Beck, 2008 3) P. Craig, G. De Burca, EU Law: Text, Cases & Materials, Oxford University Press,, 2007
Literatura uzupełniająca1) A. Łazowski, A. Łabędzka, M. Szpunar, Prawo Unii Europejskiej. Pytania, kazusy, tabele, C. H. Beck, 2008 2) I. Kamiński, Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej: Praktyczny komentarz i przepisy, LexisNexis, 2004 3) J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006
UwagiBrak.