Międzynarodowe i krajowe zasady administrowania zasobami środowiska

International and national rules for the management of environmental resources

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-MKZA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi