Nauka o administracji

Administration science

2017L

Kod przedmiotu2421S1-NOA
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Łukasiewicz, 2007r., "Zarys Nauki Administracji", wyd. Lexis Nexis, 2) Z. Leoński, 2004r., "Nauka administracji", wyd. C.H. Beck.
Literatura uzupełniająca
Uwagi