Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Protection of Personal Data and Classified Information

2017L

Kod przedmiotu2421S1-ODOIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Hoc, T. Szewc, 2014r., "Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych", wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2) J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, 2011r., "Ochrona danych osobowych – komentarz", wyd. LEX, 3) P. Litwiński, 2009r., "Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym", wyd. Wolter Kluwer, Warszawa , 4) T. Osiej, J. Trelka (Red.), , 2010r., "Ochrona danych osobowych", wyd. Omni Modo, Warszawa, 5) Polski Komitet Normalizacyjny, 2014r., "Ochrona danych osobowych w praktyce", wyd. Warszawa.
Literatura uzupełniająca
Uwagi