Postępowanie administracyjne

Administrative procedure

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PADM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Wierzbowski(red.), M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne, ogólne, podatkowe i przed sądami administracyjnym, C.H. Beck, 2017 2) T. Woś(Red), H. Knysiak-Molczyk, T. Kiełkowski, M. Kamiński, A. Golęba, Postępowanie administracyjne, Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi