Postępowanie administracyjne

Administrative procedure

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PADM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaM. Wierzbowski (red.), Marek Szubiakowski, Aleksandra Wiktorowska, Postępowanie administracyjne, ogólne, podatkowe i przed sądami administracyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck 2017 r. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, t. , Wolters Kluwer SA, 2016, s. 736 W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, t. , Wolters Kluwer SA, 2015, K. Celińska-Grzegorczyk, W. Piątek, W. Sawczyn, A. Skoczylas, pod red. A. Skoczylasa, Postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne w administracji. Kazusy, Warszawa 2013 r., wyd. LexisNexis, W. Piątek, red. W. Sawczyn, Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Schematy, Warszawa 2013 r., wyd. LexisNexis,
Literatura uzupełniająca
Uwagi