Postępowanie egzekucyjne w administracji

Executive procedure in administration

2019L

Kod przedmiotu2421S1-PEWA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaB. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2011 [uwaga - podręcznik obowiązuje w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji] T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2010 [lub wydania późniejsze]
Literatura uzupełniająca
Uwagi