Postępowanie karne

Penal Proceedings

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PKAR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWstęp do prawoznawstwa, prawo karne materialne, prawo konstytucyjne
Wymagania wstępneZnajomość źródeł prawa w Polsce; znajomość zasad odpowiedzialności karnej oraz dyrektyw sądowego wymiaru kary.
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie i cele postępowania karnego. Warunki dopuszczalności procesu. Rodzaje uczestników postępowania oraz ich rola w procesie. Zasady dokonywania ustaleń faktycznych w postępowaniu. Sposoby zabezpieczania prawidłowego toku postępowania. Struktura postępowania przygotowawczego oraz sądowego.
Cel kształceniaPrzekazanie informacji na temat struktury postępowania karnego i znaczenia każdego z jego stadiów i etapów. Wskazanie roli poszczególnych uczestników postępowania dla realizacji celów procesu. Przedstawienie prawnych możliwości dokonywania ustaleń istotnych z punktu widzenia zadań postępowania. Wskazanie gwarancji respektowania praw poszczególnych podmiotów uczestniczących w postępowaniu. Wykształcenie umiejętności poprawnej interpretacji przepisów karnoprocesowych i ich zastosowania do konkretnych stanów faktycznych.
Literatura podstawowa1) T.Grzegorczyk, J.Tylman, Polskie postępowanie karne, Lexis Nexis, 2014 2) S.Waltoś, P.Hofmański , Proces karny. Zarys systemu, Wolters Kluwer, 2016
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi