Podstawy prawoznawstwa

Basics of jurisprudence

2017Z

Kod przedmiotu2421S1-PODSTPRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1.Systemy normatywne 2. Pojęcie prawa 3. Struktura prawa 4. Kolokwium 5. Tworzenie prawa 6. Norma prawna i przepis prawny 7. Kolokwium
Opis wykładów1.Systemy normatywne 2. Struktura prawa 3. Tworzenie prawa 4. Norma prawna i przepis prawny 5. System prawny i gałęzie prawa 6. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze 7. Zasady tworzenia prawa
Cel kształceniaW wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia prawoznawstwa, znać zasady tworzenia prawa, modele jego stosowania i koncepcje jego wykładni.
Literatura podstawowa1) Morawski L., Podstawy prawoznawstwa , TNOIK, 2014
Literatura uzupełniająca1) Dobrzeniecki K., Korycka-Zirk M., Podstawy prawoznawstwa. Materiały do ćwiczeń, TNOIK, 2014
Uwagibrak