Podstawy prawoznawstwa

Basics of jurisprudence

2017Z

Kod przedmiotu2421S1-PODSTPRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1.Systemy normatywne 2. Pojęcie prawa 3. Struktura prawa 4. Kolokwium 5. Tworzenie prawa 6. Norma prawna i przepis prawny 7. Kolokwium
Opis wykładów1.Systemy normatywne 2. Struktura prawa 3. Tworzenie prawa 4. Norma prawna i przepis prawny 5. System prawny i gałęzie prawa 6. Wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze 7. Zasady tworzenia prawa
Cel kształceniaW wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować podstawowe pojęcia prawoznawstwa, znać zasady tworzenia prawa, modele jego stosowania i koncepcje jego wykładni.
Literatura podstawowaMorawski L., Podstawy prawoznawstwa, Toruń 2014; Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do Zasad Techniki Prawodawczej, Warszawa 2012; Dorzeniecki K., Zirk-Korycka M., Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały. Toruń 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak