Postępowanie cywilne

Civil procedure

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-POSTC
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Broniewicz, najnowsze wydanie, Postępowanie cywilne w zarysie, LexisNexis, 3. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk- Jodłowska, K. Weitz, najnowsze wydanie, Postępowanie cywilne, LexisNexis, 3) H. Dolecki, najnowsze wydanie, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, LexisNexis,
Literatura uzupełniająca
Uwagi