Prawo pracy i prawo urzędnicze

Labour law and clerical law

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PPIPU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTreść umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Zmiana stosunku pracy. Zasady wypowiadania umów o pracę. Czas pracy. Rodzaje urlopów. Podstawy zatrudnienia w prawie urzędniczym. Stosunki pracy w prawie urzędniczym.
Opis wykładówŹródła prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy. Pojęcie, cechy i strony stosunku pracy. Powstanie stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Zasady i przesłanki ustania stosunku pracy. Cechy stosunku pracy urzędników. Podstawy zatrudnienia w prawie urzędniczym. Strony stosunku pracy w prawie urzędniczym. Ustanie stosunku pracy w służbie publicznej.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest wskazanie podstaw prawa pracy oraz prawa urzędniczego
Literatura podstawowa1) L. Florek, "Prawo pracy" , t. I, C.H.Beck, 2013, s. 270 2) T. Liszcz, "Prawo pracy", t. I, LexisNexis, 2016, s. 470
Literatura uzupełniająca1) , 1. H. Szewczyk, Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010. 2. J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa 2014., ,
Uwagibrak