Prawo pracy i prawo urzędnicze

Labour law and clerical law

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PPIPU
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTreść umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Zmiana stosunku pracy. Zasady wypowiadania umów o pracę. Czas pracy. Rodzaje urlopów. Podstawy zatrudnienia w prawie urzędniczym. Stosunki pracy w prawie urzędniczym.
Opis wykładówŹródła prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy. Pojęcie, cechy i strony stosunku pracy. Powstanie stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Zasady i przesłanki ustania stosunku pracy. Cechy stosunku pracy urzędników. Podstawy zatrudnienia w prawie urzędniczym. Strony stosunku pracy w prawie urzędniczym. Ustanie stosunku pracy w służbie publicznej.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest wskazanie podstaw prawa pracy oraz prawa urzędniczego
Literatura podstawowa1. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2013. 2. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011. 3. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2013. 4. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca1) A. Świątkowski, Prawo pracy Unii Europejskiej, C.H.Beck 2015. 2) K. Walczak (red.), Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników, C.H.Beck 2017.
Uwagibrak