Prawo administracyjne II

Administrative law II

2018L

Kod przedmiotu2421S1-PRAWOADM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ochendowski E., 1) Zimmermann J, 2010r., "Prawo administracyjne", wyd. Wydawnictwo Wolters Kluwer Business 2) Ochendowski E. , 2009r., "Prawo administracyjne. Część ogólna", wyd. Dom Organizatora, TNOiK 3) Ura E, 2009r., "Prawo administracyjne", wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis., wyd. Dom Organizatora, TNOiK , 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi