Prawo handlowe

Commercial law

2018Z

Kod przedmiotu2421S1-PRH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńĆwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z regulacjami prawnymi spółek handlowych oraz podstawowymi problemami związanymi z ich funkcjonowaniem w obrocie. Ćwiczenia mają w praktyczny sposób rozwijać zagadnienia teoretyczne prezentowane podczas wykładów. W trakcie ćwiczeń rozwiązywane będą kazusy oraz zadania praktyczne tj. pisanie umów wypełnianie druków formularzy.
Opis wykładówWykład ma zapoznać studentów z zagadnieniami ogólnymi prawa handlowego, które zostaną rozszerzone na ćwiczeniach. Tematyka wykładów obejmować będzie definicje prawa handlowego, pojęcie przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa a także konsumenta. Rejestrowanie przedsiębiorców oraz postępowanie rejestracyjne, nazwę i firmę przedsiębiorstwa oraz ich ochronę, czynności podejmowane przez przedsiębiorców, zasady reprezentowania przedsiębiorców, SE i EZIG oraz spółdzielnie i spółki szczególne. Formy koncentracji przedsiębiorców oraz umowy handlowe.
Cel kształcenia
Literatura podstawowaA. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2015, Wyd. C.H. Beck, 1018 s. K. Kruczalak, Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa 2008, 546 s. Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, t. 2 Warszawa 2012, Wyd. C.H. Beck, 1146 s. Prawo handlowe, red S. Włodyka, t. 1, Warszawa 2012, Wyd CH Beck, s. 1444 Prawo cywilne i handlowe w zarysie, red. W.J. Katner, Warszawa 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi