Prawo rodzinne i opiekuńcze

Family and guardianship law

2019L

Kod przedmiotu2421S1-PRO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi