Proseminarium

Introductory seminar

2018L

Kod przedmiotu2421S1-PROSEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Pojęcie nauki. Nauki empiryczne i teoretyczne. 2. Problem badawczy. 3. Metody prowadzenia badań naukowych 4. Elementy rozprawy naukowej. 5. Rodzaje i konstrukcja przypisów. Zasady tworzenia bibliografii. 6. Pojęcie plagiatu
Opis wykładówPrzedmiot obejmuje tylko ćwiczenia
Cel kształceniaPrezentacja treści o merytorycznej, metodologicznej i technicznej stronie przygotowania pracy dyplomowej. Pokazanie istoty naukowej rzetelności, sumienności i oryginalności. Kształcenie pracowitości, umiejętności organizowania i planowania własnej pracy. Pogłębianie postawy szacunku dla wiedzy i osiągnięć naukowych.
Literatura podstawowa1) Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi