Praktyki zawodowe

Professional practice

2018L

Kod przedmiotu2421S1-PZAW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowanie dotyczy
Literatura uzupełniająca
Uwagi