Prawo zamówień publicznych

Public order law

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-PZP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo cywilne z umowami w administracji; Europejskie prawo gospodarcze
Wymagania wstępneZnajomość podstaw prawa cywilnego
Opis ćwiczeńRozwiązywanie kazusów; przeprowadzanie audytów realnie toczących się postępowań; wizytacje u zamawiających w celu zapoznania się z dokumentacjami postępowań
Opis wykładówWprowadzenie w problematykę prawa zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków podmiotu prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (zamawiającego)
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych, w szczególności reguł prowadzenia przetargu nieograniczonego z uwzględnieniem prawa wykonawców i przysługujących im środków ochrony prawnej..
Literatura podstawowa1) M.Stompel, E.Grabarczuk,, Zamówienia publiczne - nowe zasady, , Wolters Kluwer, 2017
Literatura uzupełniająca1) A.Gawrońska-Baran, A. Hryc-Ląd, wyd. Wiedza i Praktyka, Prawo zamówień publicznych 2017 Rozporządzenia z komentarzem, , 2017r., tom 2) I. Skubiszak-Kalinowska, E. Wiktorowska,, wyd. Wolters Kluwer, Prawo zamówień publicznych. Komentarz,, 2017r., tom
Uwagi