System organów ochrony prawnej

System of authorities of legal protection

2017Z

Kod przedmiotu2421S1-SYSOROP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceprawa okostytucyjne
Wymagania wstępnepodstawy prawa konstytucyjnego
Opis ćwiczeń1. Konstytucyjne organy ochrony prawnej - wstęp, 2. Trybunał Konstytucyjny. 3. Trybunał Stanu. 4. Sąd Najwyższy. 5. Krajowa Rada Sądownictwa. 7. Sądy powszechne.
Opis wykładów1. Prokuratura w systemie organów ochrony prawnej. 2. Policja. 3. IPN w systemie organów ochrony prawnej. 4. Adwokatura, Radcowie Prawni, Notariat.
Cel kształceniapoznania zasad funkcjonowania, uprawnień organów ochrony prawnej
Literatura podstawowa1. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2011r. 2. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2001r.
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak