Techniki negocjacji i mediacji w administracji

Negotiation and mediation techniques in administration

2018L

Kod przedmiotu2421S1-TNIMWA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Jabłońska-Bonca, 2002r., "Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki.", wyd. Warszawa, 2) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, 2014r., "Mediacja sądowa i pozasądowa.Zarys wykładu. Wydanie drugie uzupełnione i poprawione.", wyd. Warszawa, 3) M.Tabernacka, 2009r., "Negocjacje i mediacje w sferze publicznej", wyd. Warszawa
Literatura uzupełniająca
Uwagi