Techniki negocjacji i mediacji w administracji

Negotiation and mediation techniques in administration

2018L

Kod przedmiotu2421S1-TNIMWA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Jabłońska-Bonca, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki , Warszawa, 2002 2) A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa.Zarys wykładu. Wydanie drugie uzupełnione i poprawione., Wolters, 2014 3) M.Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi