Fakultet

Faculty

2020L

Kod przedmiotu2421S1-ALS2Lf-KRK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maciejewski T., Historia administracji i myśli administracyjnej, C.H. BECK, 2013 2) Leoński Z., Nauka administracji, C.H. BECK, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi