Seminarium dyplomowe i praca licencjacka

2021L

Kod przedmiotu2421S1-ALS3Lspra-KRK
Punkty ECTS 16
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi