Przedmiot specjalizacyjny

Specialization subject

2021Z

Kod przedmiotu2421S1-ALS3Zps-KRK
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi