Seminarium dyplomowe

Diploma Seminar

2021Z

Kod przedmiotu2421S1-ALS3Zs-KRK
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław , 2009 2) J. Wrycza, Kreatywna praca dyplomowa : jak stworzyć fascynujący tekst naukowy, Wydawnictwo Helion, 2011 3) T., Majewski, Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych, Warszaw, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi