Historia ustroju i prawa w Polsce

History of political system and law in Poland

2019Z

Kod przedmiotu2421S1-HUIPWP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria Polski
Wymagania wstępneznajomość zagadnień historii państwa i społeczeństwa w Polsce
Opis ćwiczeń1. Monarchia konstytucyjna 2. Księstwo Warszawskie 3. Królestwo Polskie (1815-1830) 4. Królestwo Polskie po powstaniu listopadowym, Rzeczpospolita Krakowska, Wlk. Ks. Poznańskie, autonomia Galicji 5. Rozwój prawa na ziemiach polskich pod zaborami 6. Państwo i prawo w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Opis wykładów1. Monarchia patrymonialna 2. Źródła prawa i poznania prawa 3. Monarchia stanowa 4. Źródła prawa i poznania prawa 5. Prawo średniowieczne-prywatne 6. Prawo średniowieczne-karne 7. Rzeczpospolita Szlachecka 8. Prawo w okresie I Rzeczypospolitej
Cel kształceniazaznajominie studentów z historią państwa i prawa polskiego
Literatura podstawowa1) J. Bardach, Historia ustroju i prawa polskiego , -, 2005 2) W.Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca1) W. Witkowski, wyd. -, Historia administracji, 2008r., tom
Uwagi