Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

Institutions and origins of the European Union law

2020Z

Kod przedmiotu2421S1-IIZPUE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Sitek, Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Wydawnictwo WSGE , 2010 2) J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, C. H. Beck, 2008 3) P. Craig, G. De Burca, EU Law: Text, Cases & Materials, Oxford University Press,, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi