Konstytucyjny system organów państwowych

Constitutuional system of public bodies

2020Z

Kod przedmiotu2421S1-KSOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, 2017 2) B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Beck, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi