Logika prawnicza

Legal logic

2019L

Kod przedmiotu2421S1-LOGIKAPRA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński, Logika praktyczna, PWN, 2018 2) K. Wieczorek,, Wprowadzenie do logiki, Wydawnictwo Skrypt, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi