Międzynarodowe i krajowe zasady administrowania zasobami środowiska

International and national rules for the management of environmental resources

2021Z

Kod przedmiotu2421S1-MKZA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) U. Szymańska, E. Zębek, Ochrona środowiska jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, UWM, 2014, s. 215
Literatura uzupełniająca
Uwagi