Nauka o administracji

Administration science

2019L

Kod przedmiotu2421S1-NOA
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającenauka o państwie
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeńTreścią ćwiczeń będzie zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z nauką o administracji, administracją publiczną jako obszarem realizacji kontroli publicznej, realizacji reform administracyjnych, wskazujących ich przyczyny i konsekwencje prawne. Ponadto celem ćwiczeń jest przybliżenie wiedzy z zakresu podejmowania decyzji, zarówno na poziomie terytorialnym, jak i rządowym oraz określenie funkcji prawidłowo funkcjonującej administracji publicznej z uwzględnieniem jej warunków i specyfiki.
Opis wykładówW zakres wykładu omawiane będą zajęcia z zakresu obejmujące czynniki kształtujące administrację publiczną, wybrane modele administracji publicznej oraz funkcje i formy aktywności administracji publicznej. Ponadto tematem wykładu będzie organizacja administracji publicznej w Polsce, administracja rządowa, administracja samorządowa, kadry w administracji publicznej, czy kontrola administracji publicznej.
Cel kształceniaOpanowanie wiadomości z zakresu nauki o administracji. Cel kształcenia będzie realizowany dzięki działaniom zmierzającym do osiągnięcia założonych skutków edukacyjnych, realizowane w procesie kształcenia za pomocą wybranych przez prowadzącego metod.
Literatura podstawowa1) Z.Leoński, Nauka administracji, t. ., C.H.Beck, 2004, s. .
Literatura uzupełniająca1) Izdebski H, wyd. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, 2011r., tom
Uwagi