Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Protection of Personal Data and Classified Information

2019L

Kod przedmiotu2421S1-ODOIN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) dr r.pr. Marlena Sakowska-Baryła , Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz , C.H. Beck , 2018 , s. 645 2) Anna Dmochowska, Aleksandra Piotrowska , Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz , C.H. Beck , 2018, s. 321
Literatura uzupełniająca
Uwagi