Postępowanie administracyjne

Administrative procedure

2021Z

Kod przedmiotu2421S1-PADM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M.Wierzbowski (red.), M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnym, C.H. Beck, 2018 2) T. Woś (Red), H. Knysiak-Molczyk, T. Kiełkowski, M. Kamiński, A. Golęba, Postępowanie administracyjne, Wolters Kluwer, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi